Aluminium en hout uit liefde voor onze omgeving

Na zuurstof en silicium is aluminium met 8% het meest voorkomende element in de aardkorst. Het proces waarbij aluminium mineralen worden gevormd vindt permanent plaats. Daarmee is aluminium een van de weinige metalen waarvoor de beschikbaarheid van ruwe grondstof in principe als onbeperkt kan worden beschouwd. Aluminium kan vrijwel oneindig worden gerecycled zonder dat het metaal zijn unieke eigenschappen verliest. Bij omsmelten wordt dus niet alleen metaal teruggewonnen, maar wordt per definitie 95% aan energie bespaard.

Duurzaam hout is afkomstig uit bossen die duurzaam worden beheerd. Dit betekent dat zodanig wordt gekapt dat de ecologische functie van het bos als leefomgeving van zowel planten- als diersoorten behouden blijft. Duurzaamheid heeft niet alleen een ecologisch aspect, maar ook een sociale dimensie. Hiermee wordt bedoeld dat de rechten van de betrokken arbeiders en van de inheemse bevolking in de bossen worden gerespecteerd.

FSC en PEFC werken aan hetzelfde doel: bossen duurzaam beheren en exploiteren en daarmee in stand houden en behoeden voor vernietiging. Beide keurmerken hebben drie peilers waarop het beleid is gebouwd, te weten sociaal, economie en milieu.